E-bike's

 

Elektronische fietsen blijven groeien in populariteit, maar dit brengt ook zijn gevaren en dus ook de nood aan verzekeringen met zich mee.

Beste klanten,

recent werd de nieuwe wetgeving omtrent deze fietsen bekend gemaakt. Als uw verzekeringsmakelaar is het dan ook onze taak u te informeren en te voorzien van een correcte verzekering voor uw fiets. 

Een verzekering voor een elektrische fiets. Waarom is dat nodig?

 

Rijdt u met een elektrische fiets? Om te weten of u een verzekering nodig heeft en of u uw fiets moet inschrijven, volgt u deze gids. Deze regels zijn in voege sinds 1 oktober 2016.

 

​Er zijn drie types elektrische rijwielen.

 

1. Rijwiel met elektrische hulpmotor met trapondersteuning

 • ​Minder dan of gelijk      aan 25 km/u en minder dan of gelijk aan 250W
 • BA      privéleven is voldoende      om de schade aan derden te dekken
 • Wordt beschouwd als een gewone      fiets, dus geen inschrijving en verzekering BA bromfiets nodig.

2. Gemotoriseerd rijwiel = e-bike

 • ​​Minder dan of gelijk      aan 25 km/u en minder dan of gelijk aan 1000W
 • Geen inschrijving nodig
 • Indien enkel trapondersteuning,      d.w.z. de elektrische ondersteuning voor uw fiets werkt enkel als u trapt: BA privéleven is voldoende      om de schade aan derden te dekken
 • Indien ook autonome motor,      d.w.z. de fiets blijft zich ook zonder spierkracht voortbewegen: BA bromfiets is verplicht.      U moet in dit geval dus een BA bromfiets onderschrijven om op de opnbare      weg te rijden. Deze verzekering komt tussen om de schade te dekken die u      eventueel toebrengt aan derden.

 

3. Speed Pedelec (bromfietsklasse) = categorie L1e-B

 • ​​​Minder dan of gelijk      aan 45 km/u en minder dan of gelijk aan 4000W
 • Altijd inschrijving nodig (dus nummerplaat)
 • Indien enkel trapondersteuning (men      moet zelf nog trappen): BA      privéleven is voldoende
 • Indien autonome motor (men moet      niet zelf trappen): BA      bromfiets verplicht

 

 

Wil u correct verzekerd zijn voor uw elektrische fiets? Neem dan gerust contact met ons op, of maak een afspraak online.