Wat te doen bij een zware storm?

 

Neem op voorhand reeds de nodige voorzorgsmaatregelen:

 • Sluit uw deuren en vensters zo goed mogelijk af
 • Ruim losstaande elementen buiten het huis op en geef deze een veilige plaats
 •  Check of uw stallingen of andere bijgebouwen winddicht zijn
 • Breng uw dieren in veiligheid
 • Plaats uw wagen of andere voertuigen zo mogelijk binnen en als dit niet kan parkeer deze dan niet onder een boom of in de nabijheid van een voorwerp dat kan loskomen of omvallen
 •  Kortom, handel als “een goede huisvader”

Heeft u stormschade met (beperkte) stoffelijke schade?

 •  Neem eerst een paar foto’s voor u opruimt en bewaar de beschadigde stukken
 • Bent u huurder : verwittig de eigenaar van uw woning
 • Noodzakelijke herstellingen om verdere schade te voorkomen mogen onmiddellijk uitgevoerd worden maar hou de bewijsstukken bij
 • Verwittig ons via de gekende kanalen :
 • Indien u foto’s doorstuurt probeer dan de resolutie zo klein mogelijk te houden want zware foto’s kunnen vaak niet opgeladen worden.

 

Hebt u zware stormschade?

Uw dak ligt bv. open maar er is geen levensgevaar?

-        Verwittig de brandweer/hulpdiensten via het noodnummer 1722

Is er gevaar voor uw leven of bent u gekwetst?

-        Bel pas in dat geval het noodnummer 112 (om overbelasting te voorkomen)

Wij blijven verder zo goed mogelijk tot uw beschikking maar hopen natuurlijk dat iedereen gevrijwaard van schade blijft!